POLITICE COOKIES

ŽIVOTNÍ KOMERČNÍ ZÁRUKA OD MMR +

MMR Bikes nabízí životní komerční záruku pro všechny naše modely od roku 2019 (pro modely od roku 2014 do roku 2018 bude komerční záruční lhůta 5 let ode dne nákupu, pokud jste se registrovali online do požadovaných 30 dnů ode dne nákupu). Tímto způsobem zaručujeme majiteli, že nově zakoupená kola MMR jsou bez vadných materiálů nebo vad.

Tato komerční doživotní záruka platí pro všechny rámy a pevné vidlice našich kol (odpružené vidlice plně odpružených kol mají 5 let), vždy pro prvního majitele a za předpokladu, že online registrace kola byla provedena na našem webu.
STÁHNOUT OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁRUKY MMR
Pro online registraci musí být údaje o výrobku vyplněny do 30 dnů od data nákupu (www.mmrbikes.com/pages/registro de producto). Pokud online registrace výrobku nebyla provedena ve stanoveném období, bude se uplatňovat zákonná tříletá záruka.

ZÁKONNÁ ZÁRUKA +

Kola MMR prodávaná od 1. ledna 2022 jsou kryta 3letou zákonovou zárukou ode dne prodeje a vždy pro prvního majitele kola. Pro zahájení žádosti o záruční nárok je vyžadován doklad o nákupu. Tento proces musí vždy iniciovat autorizovaný prodejní bod, kde bylo kolo zakoupeno. Tato záruka je spojena s rámem nebo komponentami vyráběnými společností MMR. Pro ostatní komponenty každý výrobce poskytne svou vlastní záruku prostřednictvím svého distributora nebo technického servisu v zemi, kde bylo kolo prodáno.

Kolo nesmí být modifikováno ze svého původního stavu, ani vybaveno příslušenstvím nebo náhradními díly neautorizovanými společností MMR. Záruka zanikne v případě poškození lakovaní způsobeného vnějšími silami nebo chemickými detergenty, lámání v důsledku nehody, nedbalosti, nedostatečné péče, špatné údržby, manipulace nebo zneužití, nadměrného zatížení kola, účasti v sportovních událostech nebo soutěžích, nebo pokud není poškození ihned po zjištění nahlášeno oficiálnímu prodejci MMR, kde bylo kolo zakoupeno.

STÁHNOUT OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁRUKY MMR

PODMÍNKY ZÁRUKY +

Přijetí žádosti o záruku bude vždy podléhat posouzení technického personálu MMR ohledně povah poškození nebo vady. Kolo nesmí být modifikováno ze svého původního stavu, ani vybaveno příslušenstvím nebo náhradními díly neautorizovanými společností MMR. Podmínky této záruky jsou podléhány běžným podmínkám používání a správné údržbě v souladu s ustanoveními uživatelské příručky. Záruka nezahrnuje ty účinky odvozené od přirozeného opotřebení. Záruka nezahrnuje v žádném případě zlomení nebo poškození v důsledku nehody nebo pádu nebo v důsledku nedbalého nebo nevhodného používání. Záruka nezahrnuje v žádném případě zlomení nebo poškození v důsledku nehody nebo pádu nebo v důsledku nedbalého nebo nevhodného používání kola, ani nezahrnuje žádné škody způsobené nevhodným zacházením s kolem nebo jeho komponenty. Aktuální pokrytí zárukou platí pouze pro původního majitele kola MMR (pokud provedl online registraci) a není přenosné na následující majitele. Dětská kola jako MMR Nippy, Kibo, Kata... MMR nemůže zaručit, že náhradní rám bude zachovávat dokonalou harmonii s původním lakem nebo dekorativními prvky spojenými s konkrétními výrobními položkami nebo limitovanými edicemi. V případě dopravní nehody, bez ohledu na příčinu nehody, bude záruka MMR neplatná. MMR si vyhrazuje právo opravit vadné rámy nebo díly nebo je nahradit odpovídajícím aktualizovaným modelem, který nemusí přesně odpovídat původnímu modelu. Pokud dojde k lámání během této doby, MMR se zavazuje nahradit položku jinou s podob

Péče o službu MMR +

Tatozáruka se vztahuje na rám nebo komponenty vyrobené společností MMR. Na ostatní komponenty poskytuje každý výrobce svou vlastní záruku prostřednictvím svého distributora nebo technického servisu v zemi, kde bylo kolo prodáno.Kolo nesmí být upravováno oproti původnímu stavu, ani vybaveno doplňky nebo náhradními díly, které nejsou autorizovány společností MMR, pro které je nutné kontaktovat autorizované prodejní místo MMR a předložit originální fakturu o koupi kola.