INFORMACE O PRÁVECH

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ +

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ LSSI CE

ZÁKON O SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI LSSI

SPORT LIFESTYLE, SL, zodpovědná za webové stránky, dále jen ZODPOVĚDNÝ, zpřístupňuje uživatelům tento dokument, kterým má v úmyslu splnit povinnosti stanovené v zákoně 34/2002 ze dne 11. července, o službách informační společnosti a elektronickém obchodování (LSSICE), BOE č. 166, a informovat všechny uživatele webové stránky o podmínkách používání. Každá osoba, která přistupuje na tuto webovou stránku, přebírá roli uživatele a zavazuje se k dodržování a přísnému dodržování ustanovení obsažených v tomto dokumentu, stejně jako všech dalších právních předpisů, které by mohly být použitelné. SPORT LIFESTYLE, SL si vyhrazuje právo na úpravu jakýchkoli informací, které by se mohly objevit na webových stránkách, bez jakéhokoli povinného předchozího oznámení nebo informování uživatelů o takových povinnostech, s tím, že uveřejnění na webových stránkách SPORT LIFESTYLE bude považováno za dostatečné. , SL.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

  • Doménové jméno: http://www.mmrbikes.com
  • Název společnosti: SPORT LIFESTYLE, SL
  • NIF: B-74221458 Sídlo: Travesía de la Industria, 20. 33401 Avilés, Asturie (Španělsko).
  • Email: cac@slsbikes.com Zapsaný v obchodním rejstříku Asturi

Webová stránka, včetně, ale neomezeně, jejího programování, úpravy, kompilace a dalších prvků nezbytných pro její provoz, designy, loga, text a/nebo grafika, jsou vlastnictvím ZODPOVĚDNÉHO nebo, pokud je to případné, jsou licencovány nebo mají výslovný souhlas od autorů. Veškerý obsah webové stránky je řádně chráněn předpisem o duševním a průmyslovém vlastnictví, stejně jako je zaregistrován v příslušných veřejných registrech. Bez ohledu na účel, pro který byly určeny, celkové nebo částečné reprodukce, použití, využívání, distribuce a obchodování vyžaduje v každém případě předchozí písemný souhlas od ZODPOVĚDNÉHO. Jakékoli použití nepředchozího autorizace je považováno za vážné porušení duševního nebo průmyslového vlastnictví autora. Designy, loga, texty a/nebo grafika mimo ZODPOVĚDNÉHO, které by se mohly objevit na webové stránce, patří jejich příslušným vlastníkům, kteří jsou sami odpovědní za případné spory, které by s nimi mohly vzniknout. ZODPOVĚDNÝ výslovně povoluje třetím stranám přesměrovat přímo na konkrétní obsah webové stránky a v každém případě přesměrovat na hlavní webové stránky https://www.mmrbikes.com, SPORT LIFESTYLE, SL Travesía de la Industria, 20. 33401 Aviles, Asturias (Španělsko).

ZODPOVĚDNÝ uznává příslušná práva duševního a průmyslového vlastnictví ve prospěch jejich vlastníků, jejichž pouhé zmínění nebo zobrazení na webové stránce neznamená existenci jakýchkoli práv nebo odpovědnost za ně, ani neznamená schválení, sponzorství nebo doporučení ze strany. . K podání jakýchkoli pozorování ohledně možných porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví, stejně jako jakéhokoli obsahu webové stránky, můžete použít fyzickou adresu na: Travesía de la Industria, 20. 33401 Avilés, Asturias (Španělsko).

PRÁVNÍ ZÁKLADY PROMOCÍ A SOUTĚŽÍ

SPORT LIFESTYLE SL, se sídlem na Travesía de la Industria, 20. 33401 Avilés, Asturias (Španělsko) a s CIF B-74221458 může provádět celostátní akce v souvislosti s produkty značky "MMR BIKES", které budou řízeny následujícími základními pravidly:

ZÁKLADY

První: Platnost

Každá akce podléhá začátku a konci stanovenému SPORT LIFESTYLE SL V případě, že akce spočívá v dodání dárkového produktu, akce skončí, když dojde k vyčerpání zásob dárku stanoveného v akci, nebo když uplyne lhůta, podle toho, co nastane dříve. V každém případě maximální trvání jakékoli akce nebude překračovat tři měsíce od jejího spuštění. Druhý: Geografický rozsah Akce budou mít národní rozsah na celém území Španělska.

Třetí: Osobní sféra

Osoby, které se zúčastní v soukromé a ne profesionální kapacitě, v plnoletosti, s právním bydlištěm ve Španělsku, budou mít právo na účast v akcích. Možnost účasti je osobní pro kupujícího popsaného v čtvrtém a ne-přenosném základu.

Čtvrtý: Předmět akce. účastnické produkty V každé akci bude upřesněn její předmět.

Může se jednat o:

(i) Dodání dárku při nákupu konkrétního a určitého produktu značky "MMR BIKES". V každé akci budou produkt a dárek řádně identifikovány, takže spotřebitelé, kteří zakoupí a zaplatí kterýkoli z těchto produktů a splňují podmínky a požadavky těchto Všeobecných podmínek a konkrétních podmínek každé akce, budou mít nárok na přijetí dárku popsaného v každé akci.

(ii) Sleva na maximálně doporučenou maloobchodní cenu konkrétního a určitého specifikovaného produktu. Každá akce bude uvádět procentní slevu nebo pevnou částku slevy na maximálně doporučenou cenu každého produktu.

Pátý: Provoz akce Pokud není v každé specifické akci uvedeno jinak, budou se vztahovat následující pravidla:

(i) V případě stanoveném v čtvrté části (i). Účastník musí zakoupit kterýkoli z produktů uvedených v akci v souladu s ustanoveními těchto Základů, v částech každé akce, během Platného období uvedeného v první části a v rámci oblasti, na kterou se odkazuje druhá část. Musí zaplatit plnou cenu zakoupeného produktu a uchovat originál faktury a účet o zaplacení za produkt. Identita účastníků může být ověřena prostřednictvím oficiálních dokumentů, které účastník musí poskytnout. SPORT LIFESTYLE SL vyšetří dokumentaci a splnění požadavků těchto Základů a konkrétních podmínek každé akce, bude dodávat kupujícímu, zdarma, dárek uvedený v každé akci. SPORT LIFESTYLE SL si vyhrazuje právo požádat o další dokumentaci potvrzující splnění podmínek akce. Dárek předmětem každé akce podléhá těmto Základům a zvláštním podmínkám každé z nich. Dárek nelze vyměnit, vrátit nebo kompenzovat za jiný produkt. V případě, že účastník odmítne dárek, ztratí právo na něj a nebude nabídnut žádný jiný dárek nebo odškodnění. V případě vrácení produktu, který je předmětem každé akce, účastník ztratí právo na dárek. Pokud již byl dárek doručen, účastník musí: (i) buď vrátit dárek současně s vrácením produktu, pokud není použitý, v perfektním stavu a se všemi jeho obaly nedotčenými nebo (ii) bude odečtena hodnota dárku stanovená v Base Five z ceny, která má být vrácena účastníkovi.

(i) V případě stanoveném v čtvrté části (ii). Účastník musí zakoupit kterýkoli z produktů uvedených v akci v souladu s ustanoveními těchto Základů, v konkrétních podmínkách akce, během Platného období uvedeného v první části a v rámci oblasti, na kterou se odkazuje druhá část. Procento uvedené v každé akci nebo pevná částka uvedená v každé akci se bude vztahovat na maximálně doporučenou maloobchodní cenu v době nákupu. Účastník musí uchovat originál faktury a účet o zaplacení za produkt. V případě vrácení produktu, který je předmětem každé akce, účastník ztratí právo na prospěch akce.

Šestý: Zpracování osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté účastníky v každé akci SPORT LIFESTYLE SL budou zpracovávány v souladu s ustanovením Zákon 15/1999, ze dne 13. prosince, o ochraně osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (UE) 2016/679 -dále jen "GDPR"-. Za správce zpracování osobních údajů bude SPORT LIFESTYLE SL, a budou použity výhradně tímto společností bez jejich předání v žádném případě třetím stranám. Účel zpracování bude výhradně informovat účastníky o produktech vyráběných nebo prodávaných SPORT LIFESTYLE SL nebo o zvláštních akcích. Účastník akce souhlasí se zpracováním údajů a je informován o právech na přístup, opravu, omezení zpracování a podání stížnosti na kontrolní orgány (ŠPANĚLSKÝ ÚŘAD PRO OCHRANU ÚDAJŮ)

Sedmý: Přijetí základů

Účast v akci znamená výslovné přijetí těchto Základů a zvláštních podmínek každé akce. Devátý: Použitelné právo a příslušná jurisdikce Tyto Základy a průběh každé akce podléhají španělské legislativě. Strany podléhají územní jurisdikci soudů a tribunálů v Avilés, Asturias.

ZÁSADY O SOUBORECH COOKIE +

ZÁKON O SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI
LSSI CE

V důsledku vstupu v platnost výše uvedené změny zákona o službách informační společnosti LSSI CE stanovené královským dekretem 13/2012 je nutné získat výslovný souhlas uživatele všech webových stránek, které používají nepovinné soubory cookie, před tím, než se jimi prochází.

CO JSOU TO SOUBORY COOKIE?

Soubory cookie a další podobné technologie, jako jsou lokální sdílené objekty, flash cookies nebo pixely, jsou nástroje používané webovými servery k ukládání a získávání informací o svých návštěvnících, stejně jako k poskytnutí správného fungování stránky. Prostřednictvím použití těchto zařízení je webový server oprávněn
pamatovat si některé údaje týkající se uživatele, jako jsou jeho preference pro zobrazení stránek tohoto serveru, jméno a heslo, produkty, které je nejvíce zajímají, atd.

SOUBORY COOKIE OVLIVNĚNÉ REGULACÍ A
VYJÍMANÉ SOUBORY COOKIE

Podle směrnice EU jsou soubory cookie, které vyžadují informovaný souhlas uživatele, analytické soubory cookie a reklamní a propagační soubory cookie, s výjimkou těch technické povahy a těch, které jsou nezbytné pro provoz webové stránky nebo poskytování služeb výslovně požadovaných uživatelem.

JAKÉ DRUHY SOUBORŮ COOKIE JSOU K DISPOZICI?


Pokud jde o typy souborů cookie, existují pět velkých skupin: Analytické soubory cookie: shromažďují informace o použití webové stránky. Sociální soubory cookie: jsou nezbytné pro externí sociální sítě. Propagační soubory cookie: shromažďují informace o preferencích a osobních volbách uživatele (retargeting). Technické a funkční soubory cookie: jsou striktně nezbytné pro použití webové stránky a pro poskytování sjednané služby.

SOUBORY COOKIE, KTERÉ MOHOU BÝT V TÉTO
WEBOVÉ STRÁNCE POUŽITY

Analytické soubory cookie

Technické a funkční soubory cookie

Sociální soubory cookie

Propagační soubory cookie

JAK MOHU VYPNOUT SOUBORY COOKIE?

Většina prohlížečů uvádí, jak nakonfigurovat váš prohlížeč tak, aby nepřijímal soubory cookie, aby vás informoval o každém novém souboru cookie a také je úplně vypnout.

Pro kontrolu toho, jak chcete využít své informace, můžete nakonfigurovat prohlížeč vašeho terminálu tak, jak se vám nejvíce hodí. V každém případě bychom rádi upozornili, že pokud budou zakázány technické a/nebo provozní soubory cookie, může dojít ke snížení kvality webové stránky nebo může být obtížnější vás
identifikovat. Zde uvádíme následující odkazy, kde můžete najít další informace o různých prohlížečích: Internet Explorer: windows.microsoft.com/cs-CZ/windows-vista/Block-or-allow-cookies Firefox:
support.mozilla.org/cs/kb/povolit-nebo-zakazat-cookies-které-webové-stránky
Safari: support.apple.com/cs-cz/HT1677?viewlocale=cs_CZ
Google Chrome:
support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

Další prohlížeče: Konzultujte
dokumentaci prohlížeče, který máte nainstalován.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PODMÍNKY POUŽITͨ +

ZÁSADY KVALITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Cílem zásad kvality, životního prostředí a SSL společnosti SLS BIKES je poskytovat produkty a služby, které uspokojí požadavky klientů a ty, které jsou právně stanoveny, a to vše minimalizuje dopady na životní prostředí a rizika zaměstnanců. Řízení tuto politiku kvality, životního prostředí a SSL sdělí všem zaměstnancům naší společnosti nebo jménem ní pracujícím, stejně jako všem zainteresovaným stranám. Hlavní odpovědnost za koordinaci a provádění opatření nezbytných k zajištění kvality, respektu k životnímu prostředí a prevence škod a zranění na pracovišti padá na řízení. Avšak bude tyto povinnosti delegovat a přidělí dostatečnou autoritu pro jejich provádění, dbá na jejich komunikaci a porozumění po celé organizaci. Řízení se rozhodlo přijmout politiku kvality, životního prostředí a SSL založenou na normách UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 a UNE-EN-ISO 45001:2018 implementovaných a rozšířených ve všech oblastech společnosti. Aplikací požadavků obsažených v těchto normách se zamýšlí dosáhnout následujících cílů:

Výroba, návrh a/nebo obchodování s všemi typy jízdních kol, náhradními díly a příslušenstvím, které dosáhnou celkové spokojenosti zákazníků, prostřednictvím správného určení, pochopení a dodržování jejich požadavků, právních požadavků a rizik, která je mohou ovlivnit.

Konečná kvalita našich poskytovaných výrobků a služeb, které jsou výsledkem plánovaných a systematických akcí, stanovením cílů pro zlepšení za tímto účelem, které jsou pravidelně analyzovány a hodnoceny.

Optimalizace dostupných zdrojů pro zavedení, udržování a neustálé zlepšování systému řízení kvality, životního prostředí a SSL.

Nejvyšší úroveň bezpečnosti na pracovišti, podpora zdraví a prevence nehod, zaměstnanců, kteří pracují pro organizaci nebo jménem ní, stejně jako motivace a spokojenost s rozvojem jejich dovedností a znalostí, jejich osobním rozvojem a rozvojem kultury kvality, životního prostředí a SSL.

Dodržování příslušných právních požadavků a dalších požadavků, které organizace přijme, snaží se dosáhnout očekávaných cílů kvality, životního prostředí a SSL, hledáním kontinuálního a trvalého zlepšování v čase, pro které jsou identifikovány, analyzovány, pravidelně hodnoceny, zpracovány a přezkoumány rizika nebo příležitosti, které přímo nebo nepřímo ovlivňují naši společnost.

Převzetí závazku k neustálému zlepšování, ochraně životního prostředí a prevenci znečišťování vyvolané naší činností, stejně jako SSL zaměstnanců a těch, kteří pracují na jejich jméno, neustálým monitorováním všech těchto činností a/nebo infrastruktur, které mají vliv na životní prostředí nebo na lidi. Za tímto účelem jsou identifikovány, analyzovány, hodnoceny a pravidelně přezkoumány ty environmentální aspekty a pracovní rizika, které ovlivňují naši činnost.

Aktivně pracovat na odstranění nebezpečí a snížení rizik pro SSL.

Vykonávat konzultace a účast pracovníků na obsahu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedení společnosti SLS Bikes

srpna 2022

INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA +

Společnost SPORT LIFESTYLE S.L. realizovala projekt "MMR BIKES INTERNATIONAL 2023" s podporou Agentury pro vědu, konkurenceschopnost podniků a inovace Asturského knížectví (SEKUENS) spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).